Izaya izaya
Loading Heatmap…

izaya synced commits to master at izaya/OC-KittenOS from mirror

2 weeks ago

izaya synced commits to master at izaya/OC-KittenOS from mirror

1 month ago

izaya pushed to master at izaya/stream-scripts

4 months ago

izaya created repository izaya/stream-scripts

4 months ago

izaya pushed to master at izaya/awesome-switcherpopup

6 months ago

izaya pushed to master at izaya/awesome-powermenu

6 months ago

izaya pushed to master at izaya/awesome-switcherpopup

6 months ago

izaya renamed repository from switcherpopup to izaya/awesome-switcherpopup

6 months ago

izaya pushed to master at izaya/awesome-powermenu

6 months ago

izaya pushed to master at izaya/awesome-powermenu

6 months ago

izaya created repository izaya/awesome-powermenu

6 months ago

izaya pushed to master at izaya/awesome-switcherpopup

6 months ago

izaya pushed to master at izaya/awesome-switcherpopup

  • 2e7c161f56 dynamically calculate the correct number of columns for icons

6 months ago

izaya pushed to master at izaya/awesome-switcherpopup

6 months ago

izaya pushed to master at izaya/awesome-switcherpopup

6 months ago

izaya renamed repository from popupswitcher to izaya/awesome-switcherpopup

6 months ago

izaya created repository izaya/awesome-switcherpopup

6 months ago

izaya synced commits to master at izaya/OC-Minitel from mirror

7 months ago

izaya pushed to master at izaya/awesome-config

9 months ago

izaya pushed to master at izaya/awesome-config

9 months ago