Mirror of 20kdc's KittenOS

Upraveno před 1 týdnem

Mirror of CollapseOS

Upraveno před 1 týdnem

Zorya NEO BIOS and Bootloader

Upraveno před 4 týdny

Linux Voice Activated Macro

Upraveno před 2 měsíci

Script to convert Monster Hunter World's news.json into an RSS feed

Upraveno před 2 měsíci

Miscellaneous OpenComputers stuff.

Upraveno před 3 měsíci

Easy-to-implement networking protocol for OpenComputers

Upraveno před 3 měsíci

Upraveno před 4 měsíci

Operating system for OpenComputers

Upraveno před 5 měsíci

PsychOS packages which relate to things I do.

Upraveno před 5 měsíci

Script to open a specific program based on domain provided

Upraveno před 6 měsíci

Assorted non-essential packages for PsychOS

Upraveno před 7 měsíci

A faster package manager for OpenComputers.

Upraveno před 7 měsíci

Operating system for OpenComputers

Upraveno před 7 měsíci

Mirror of LuaComp

Upraveno před 7 měsíci

Tsuki OC kernel.

Upraveno před 7 měsíci

ZNC module to notify of pings over XMPP.

Upraveno před 7 měsíci

Operating system for OpenComputers

Upraveno před 8 měsíci

Operating system for OpenComputers

Upraveno před 8 měsíci

Operating system for OpenComputers

Upraveno před 8 měsíci