Miscellaneous OpenComputers stuff.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
XeonSquared efe7e000c4 removed the -p flag from OpenOS mkdir 1 miesiąc temu
cpioloader moved tapeloader to cpioloader 1 rok temu
lz16 set modes to binary explicitly 5 miesięcy temu
lzsip/OpenOS/usr I wrote this like two months ago 9 miesięcy temu
minitel-chat added minitel chat I guess 2 lat temu
mtar Updated README to include libmtar documentation and added type annotations to libmtar 6 miesięcy temu
partition added some partitioning-related stuff 9 miesięcy temu
repo-installer removed the -p flag from OpenOS mkdir 1 miesiąc temu
tapeloader improved output for unarchive 1 rok temu
LICENSE Initial commit 2 lat temu
README.md cleanup and docs 2 lat temu
programs.cfg added minitel chat I guess 2 lat temu

README.md

OC-misc

Miscellaneous OpenComputers stuff.

minitel-chat

A super simple networked chat program for Minitel, mostly written as a demo.

repo-installer

Script to create installable floppy disks from OPPM repositories.