Operating system for OpenComputers
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

631B

OC-PsychOS2

A lightweight, multi-user operating system for OpenComputers

Building

The kernel

The kernel can be built using luapreproc:

./luapreproc.lua module/init.lua kernel.lua

The boot filesystem

A boot filesystem contains several things:

  • The kernel, as init.lua
  • The exec/ directory, as this contains all executables
  • The lib/ directory, containing libraries
  • The service/ directory, containing system services

This has been automated in the form of build.sh, pending a real makefile.

Documentation

To generate function documentation, run:

./finddesc.lua module/* lib/* > apidoc.md