3 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  XeonSquared 9358f60401 updated the build instructions, script and gitignore před 5 měsíci
  XeonSquared 95e6a18216 documentation of a sort před 1 rokem
  Izaya 22b451e223 Initial commit před 1 rokem