Преглед на файлове

added a title for PDF generation

pull/3/head
XeonSquared преди 5 месеца
родител
ревизия
cf373668a9
променени са 2 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      build.sh
  2. +3
    -0
      docs-metadata.yml

+ 1
- 1
build.sh Целия файл

@@ -10,4 +10,4 @@ cp -r service/ lib/ cfg/ target/
rm target/version.lua
rm -r doc/
$LUA finddesc.lua doc/ $(find lib/ module/ -type f|sort)
pandoc doc/apidoc.md --template=template.tex -o doc/apidoc.pdf
pandoc doc/apidoc.md docs-metadata.yml --template=template.tex -o doc/apidoc.pdf

+ 3
- 0
docs-metadata.yml Целия файл

@@ -0,0 +1,3 @@
---
title: 'PsychOS API Documentation'
---

Loading…
Отказ
Запис