Procházet zdrojové kódy

configured the scheduler to be more ... responsive.

pull/1/head
XeonSquared před 6 měsíci
rodič
revize
cf0cf32642
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      module/sched.lua

+ 1
- 1
module/sched.lua Zobrazit soubor

@@ -1,5 +1,5 @@
do
local tTasks,nPid,nTimeout,cPid = {},1,1,0 -- table of tasks, next process ID, event timeout, current PID
local tTasks,nPid,nTimeout,cPid = {},1,0.25,0 -- table of tasks, next process ID, event timeout, current PID
function os.spawn(f,n) -- creates a process from function *f* with name *n*
tTasks[nPid] = {
c=coroutine.create(f), -- actual coroutine


Načítá se…
Zrušit
Uložit