Преглед на файлове

added minitel to the default init, updated the package script

pull/1/head
XeonSquared преди 1 година
родител
ревизия
6dfb34bb72
променени са 2 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 7 реда
  1. +1
    -0
      default-init.txt
  2. +7
    -7
      package.sh

+ 1
- 0
default-init.txt Целия файл

@@ -1,2 +1,3 @@
getty.lua
fsmanager.lua
minitel.lua

+ 7
- 7
package.sh Целия файл

@@ -1,9 +1,9 @@
#!/bin/bash
rm -r psychos
mkdir psychos
cp -r exec/ lib/ service/ psychos/
cp build/psychos.lua psychos/init.lua
cp default-init.txt psychos/init.txt
find psychos/ | cpio -oHbin > psychos.cpio
cd psychos
#rm -r psychos
#mkdir psychos
#cp -r exec/ lib/ service/ psychos/
#cp build/psychos.lua psychos/init.lua
#cp default-init.txt psychos/init.txt
#find psychos/ | cpio -oHbin > psychos.cpio
cd target
find | cpio -oHbin > ../psychos-tarbomb.cpio

Loading…
Отказ
Запис