Script to open a specific program based on domain provided

Uppdaterad 15 timmar sedan

Operating system for OpenComputers

Uppdaterad 1 dag sedan

Mirror of CollapseOS

Uppdaterad 2 veckor sedan

Zorya NEO BIOS and Bootloader

Uppdaterad 3 veckor sedan

Assorted non-essential packages for PsychOS

Uppdaterad 1 månad sedan

A faster package manager for OpenComputers.

Uppdaterad 1 månad sedan

Miscellaneous OpenComputers stuff.

Uppdaterad 1 månad sedan

Operating system for OpenComputers

Uppdaterad 1 månad sedan

Mirror of LuaComp

Uppdaterad 1 månad sedan

Tsuki OC kernel.

Uppdaterad 1 månad sedan

ZNC module to notify of pings over XMPP.

Uppdaterad 1 månad sedan

Operating system for OpenComputers

Uppdaterad 1 månad sedan

Operating system for OpenComputers

Uppdaterad 2 månader sedan

Easy-to-implement networking protocol for OpenComputers

Uppdaterad 2 månader sedan

Operating system for OpenComputers

Uppdaterad 2 månader sedan

Mirror of 20kdc's KittenOS

Uppdaterad 2 månader sedan

Generator for my site.

Uppdaterad 5 månader sedan

Item storage system for OpenComputers using Storage Drawers

Uppdaterad 5 månader sedan

Spanning File System for use with RAID blocks in OpenComputers, for Minecraft

Uppdaterad 9 månader sedan

Linux Voice Activated Macro

Uppdaterad 1 år sedan